Privacyverklaring  |  arnoutvisscher.nl

 

Hoi, de verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

Ik help bedrijven en individuen die het beste voor hebben met de wereld hun doelen te realiseren. Op die manier lever ik mijn bijdrage aan een planeet waar de komende generaties ook nog rond kunnen en willen lopen.

Tijdens en ná onze samenwerking, besteden mijn klanten méér tijd, aandacht, energie en geld aan de levens -en werkgebieden, die er op lange termijn toe doen.

Hoofdzakelijk geef ik trainingen, lezingen en advies. Daarnaast ontwikkel ik producten die inspireren/ prikkelen om trouw aan je zelf te leven en betekenisvol werk te doen. Ik stuur ook nieuwsbrieven met (naar mijn mening) inspirerende links, filmpjes, artikelen, producten en bijeenkomsten.

Ik verwerk op verschillende manieren persoonsgegevens. Waarom ik dit doe en welke rechten jij kunt uitoefenen lees je op deze pagina. Mocht er iets onduidelijk zijn, stuur mij dan een mail info@arnoutvisscher.nl of bel 0655300346.

Mijn website(s) dienen als online uithangborden, die in lijn liggen met mijn missie. Ik maak gebruik van websiteanalyse-tools, social plug-ins en mogelijk in de de toekomst advertentieplatforms.

Mijn websites zijn gekoppeld aan Google Analytics. Deze software registreert jouw sitegebruik en slaat gegevens daarover op. Ik gebruik die gegevens om beter te snappen wat wel en niet relevant is voor bezoekers op mijn site en om mijn aanbod beter te maken.

Je kunt via verschillende sociale media mijn blogberichten delen via de zogenaamde ‘social plug-ins’. Dat zijn de Facebook en Linked In knoppen onder ieder bericht. Op het gebruik van deze social media zijn hun algemene voorwaarden en hun privacybeleid van toepassing.

Wanneer je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief ontvang je (on)regelmatig e-mails op basis van jouw interesses.

Wanneer je je inschrijft voor een van mijn bijeenkomsten of wanneer je een product hebt gekocht op een van mijn sites (arnoutvisscher.nl, inner-dialogue.com, nownowclock.com of studiohehe.nl) dan kan ik je mailen met informatie over soortgelijke trainingen of producten.

Jouw gegevens komen na jouw aanmelding terecht in het programma; Mailchimp. Dit programma zorgt ervoor dat ik mails naar jou kan verzenden en laat mij zien of/ hoe mijn post door jou gelezen wordt. Voor mij is het van belang of jij een artikel leest, doorklikt naar een filmpje of een ticket koopt voor een producten of bijeenkomsten. Ik doe het zelden, maar ik kan deze informatie ook gebruiken om jou meer post te sturen over onderwerpen die jij interessant vindt.

Ik heb jouw gegevens in bezit, omdat je die aan mij verstrekt hebt (je hebt je ingeschreven op mijn site > nieuwsbrief) of om dat je in mijn persoonlijke adressenbestand stond toen ik mijn nieuwsbrief begon te sturen (we hebben samen gewerkt, gesport, gemaild of live contact gehad in het verleden). Tot nu toe heb je je niet afgemeld voor mijn digitale post heb ik dus geconcludeerd dat je het nog steeds leuk vindt om op de hoogte te blijven. Je gegevens worden bewaard voor zo lang noodzakelijk is voor het doeleinde van de gegevensverwerking.

Onder doeleinden vallen in mijn geval Dienstverlening, Klantenbeheer & Financiële Administratie en Marketing: a. Dienstverlening: NAW-gegevens, E-mailadres en gegevens die nodig zijn om mijn dienst te leveren. De grondslag hiervoor betreft de uitvoering van de overeenkomst. b. Klantbeheer & Financiële Administratie: Bedrijfsnaam, Factuuradres, E-mailadres en gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren. De grondslag hiervoor betreft de wettelijke verplichting. c. Marketing: Naam en E-mailadres en gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren. De grondslag hiervoor betreft een gerechtvaardigd (commercieel) belang.

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Voor algemene informatie over de AVG of voor het indienen van een officiële klacht verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik behoud me het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om deze privacy pagina geregeld te lezen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Dat doe je in de praktijk zelden maar dat moet ik hier neerzetten,

Het is niet nodig om toestemming te vragen voor het plaatsen van Google Analyticscookies ten behoeve van statistische analyses, zolang er verder geen persoonsgegevens worden opgeslagen.

Ik heb de aanwijzingen uit deze tekst van de Autoriteit Persoonsgegevens [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/ files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018 .pdf] doorgevoerd en voldoen daarmee aan deze voorwaarde.

De toestemming om mijn mails te ontvangen, kan altijd ingetrokken worden. Ik geef onder iedere e-mail de mogelijkheid om jouw e-mailvoorkeuren aan te passen of om je volledig uit te schrijven van alle e-mailcommunicatie. Lukt dit niet? Laat het me weten (06 55 300346) dan haal ik je handmatig van de lijst.

De tools die ik gebruik voor mijn websiteanalyses slaan geen volledige IP-adressen op.
Als jij mijn website bezoekt, vraag ik jou middels een pop-up venster om je in te schrijven op mijn nieuwsbrief. Je kunt opdit bericht nooit meer weergeven klikken om dat bericht nooit meer te zien. Ik vraag alleen je gegevens voor het kunnen toesturen van mijn mails. Ik vraag nooit meer informatie dan noodzakelijk. De informatie ik van jou heb, geef of verkoop ik nooit aan anderen.

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus. ik neem noodzakelijke maatregelen om misbruik, verlies of toegang door derden tegen te gaan. Je kunt het privacybeleid van Mailchimp, Google en Facebook lezen voor meer informatie over het privacybeleid van deze partijen.

Als jij in mijn mailingssysteem staat, bewaar ik je naam en e-mailadres met zorg. Als jij je hebt afgemeld van mijn e-maillijst, dan zorg ik ervoor dat jouw gegevens binnen 7 dagen uit mijn systeem wordt verwijderd.

Je hebt altijd het recht om inzage te vragen in de gegevens die ik van je heb. Ook kun je mij vragen jouw gegevens te wijzigen of te verwijderen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft jou daarnaast het recht om een klacht over Arnout Visscher in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je het niet eens bent met de manier waarop ik met jouw persoonsgegevens ben omgegaan.

Als je vragen hebt of een verzoek wilt indienen, stuur een mailtje naar info@arnoutvisscher.nl of bel naar 06 55 300346, ik spreek je graag,

 

Meest recent bijgewerkt op 26 aug 2018.