Versnel onze besluitvorming als zelfsturend team | Effectory

Versnel onze besluitvorming als zelfsturend team | Effectory

Bij Effectory werken ze met zelfsturende teams. Cluster “Onderwijs” vroeg mij om hun teamsessie in Friesland te begeleiden waarin:

  1. hun collectieve ambitie weer naar boven moest komen
  2. er concrete doelstellingen geformuleerd moesten worden
  3. Luchtigheid en lol gecombineerd ging worden met resultaat boeken

Dat was mij een genoegen.

Effectory MOII
18 augustus 2016
Afdelingsmissie en doelstellingen 2016 . S2